Enténdese por persoa voluntaria como toda persoa que serve a unha comunidade ou ao medioambiente por decisión propia ou libre e de xeito desinteresado.
Qué tes que facer?
Qué tes que facer? / a acollida

  • Informaremos, orientaremos e asesorarémosche a través dunha entrevista persoal.
  • Protocolos a cubrir:
  • Cuestionario persoal.
  • Acordo de colaboración do Voluntariado (Concello-Voluntariado).
  • Seguro de responsabilidade civil e de accidentes.
  • Todos os teus datos quedarán rexistrados e protexidos en base a Lei de Protección de Datos.