Enténdese por persoa voluntaria como toda persoa que serve a unha comunidade ou ao medioambiente por decisión propia ou libre e de xeito desinteresado.
Qué tes que facer?
Trámites de voluntariado / Inscripción no Programa Municipal de Voluntariado

O voluntariado é unha forma de participación da sociedade na atención de necesidades na cal conflúen a liberdade de actuación, a solidariedade e o altruismo.

Ao programa municipal de voluntariado poderan acceder maiores de idade ou con 16 anos co consentimento dos pais ou titores legais.