CONCELLERÍA DE VOLUNTARIADO
Praza de San Martiño nº2, 2º andar
32002 Ourense
T. 988 388 103 - F. 988 388 132
voluntariado@ourense.es