O programa de formación da Oficina Municipal de Voluntariado contén unha amplia gama de cursos, talleres e encontros plantexados para responder as necesidades individuais das Persoas Voluntarias e das Entidades de Acción Voluntaria.
Formación / cursos // CURSO DE INICIACION AO VOLUNTARIADO
  CURSO DE INICIACION AO VOLUNTARIADO
Persoas destinatarias:

persoas inscritas como voluntarias recentemente ou sen formación neste ámbito, que se vaian a incorporar nos programas municipais de voluntariado ou nas entidades de acción voluntaria da cidade.

Duración: 6 horas
Datas: 17 e 18 de abril
Horario: 18:00h a 21:00h
Resumo de contidos:

- Introducción ao voluntariado
- Sentido e valores da acción voluntaria
- As entidades de acción voluntaria
- Voluntari@: Motivacións e perfís
- Dereitos e Deberes do voluntariado
- O Compromiso de Voluntariado
- Accións de voluntariado no Concello de Ourense

Data límite de inscrición: 12 de abril