O programa de formación da Oficina Municipal de Voluntariado contén unha amplia gama de cursos, talleres e encontros plantexados para responder as necesidades individuais das Persoas Voluntarias e das Entidades de Acción Voluntaria.
Formación / cursos // FORMACION EN INMIGRACION para persoas voluntarias:
  FORMACION EN INMIGRACION para persoas voluntarias:
Persoas destinatarias:

 

Persoas voluntarias que xa realizaron ou teñen formación básica en voluntariado, con interese por ampliar os coñecementos nesta materia.

Duración: 9 horas
Datas: 23,24 e 25 de abril
Horario: 18:00h a 21:00h
Resumo de contidos:

-

  • Aproximación ao fenómeno das migracións

  • Lexislación básica en materia de estranxeiría e asilo.

  • Estereotipos e prexuízos.

  • Recursos sociais para o colectivo inmigrante.

  • Características e habilidades do voluntariado.

  • Comunicación intercultural

 

Data límite de inscrición: 19 de abril