O programa de formación da Oficina Municipal de Voluntariado contén unha amplia gama de cursos, talleres e encontros plantexados para responder as necesidades individuais das Persoas Voluntarias e das Entidades de Acción Voluntaria.
Formación / cursos // LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA para persoas voluntarias II
  LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA para persoas voluntarias II
Persoas destinatarias:

Persoas voluntarias que xa realizaron ou teñen formación básica en voluntariado, con interese por ampliar os coñecementos nesta materia.

Duración: 24 horas
Datas: 20,21,22,23,27,28,29 e 30 de maio
Horario: 18:00h a 21:00h
Resumo de contidos:

 

  • Desenvolverse sen dificultade en intercambios sociais:

  • Manter unha conversa sinxela sobre temas de actualidade.

  • Expoñer, argumentar, facer suxestións e peticións,

  • Expresar desexos, dúbidas...

 

Data límite de inscrición: 16 de maio